Spriječite krađu najvrjednijih artikala u vašim maloprodajnim objektima

Elektronski uređaji, a posebno mobilni uređaji (telefoni i tablet računari) su zbog svog oblika, strukture i cene najprivlačniji i najpodložniji krađama, pa ih kao takve morate dodatno zaštititi i na taj način sprečiti veće štete po vaše poslovanje.

Efikasna i pouzdana zaštita na svim lokacijama

Ovi sistemi su pogodni za instalaciju na visoko-frekventnim javnim mestima (tržni centri, sajmovi…) i uspešno se integrišu sa ostalim sistemima zaštite, kao što su EAS ili video nadzor. Zaštitni elementi sa vezicama su namenjeni za dodatnu zaštitu tehničke robe, a uglavnom se koriste u prodavnicama mobilnih telefona. Uređaji su posebnim sajlama fiksirani za pultove, i gotovo ih je nemoguće odvojiti bez adekvatnog alata, a u slučaju pokušaja odvajanja uređaja aktivira se snažan alarm koji će odvratiti počinioca i istovremeno ukazati vašim zaposlenima na pokušaj otuđenja vrednog elektronskog uređaja.