Kompletna podrška za pouzdan rad vaših sistema

Naši klijenti mogu da budu sigurni da će njihov sistem pouzdano raditi još dugo nakon što je oprema instalirana i puštena u rad.

Usluge servisa i održavanja obezbeđuju nesmetano funkcionisanje instaliranih sistema, brzu reakciju u slučaju smetnje i otklanjanje problema u najkraćem roku.

Za razliku od konkurencije koja nakon instalacije opreme i integracije sistema neretko ostavlja klijenta da se sam snalazi sa svakodnevnim izazovima i problemima koji se neminovno sreću tokom eksploatacije, naši klijenti nikada nisu prepušteni sami sebi. Koving ima profesionalni tim posvećen isključivo pružanju podrške klijentima kroz usluge servisa i održavanja u garantnom i vangarantnom roku kao i uvek spremnu opremu i rezervne delove na lageru čime garantujemo visok kvalitet, trenutan odziv i rešavanje problema u najkraćem roku. Prateći aktuelne trendove, naša IP bazirana rešenja imaju daljinski pristup, čime su omogućeni i servis i održavanje na daljinu što još više doprinosi brzini i efikasnosti podrške klijentima.

Koving pruža i usluge servisa i održavanja sistema detekcije i dojave požara što je za naše klijente posebno značajno, ne samo zbog toga što ovi sistemi osiguravaju bezbednost ljudi i imovine već i zato što je njihovo održavanje zakonska obaveza. U skladu sa važećim propisima, sva pravna lica su u obavezi da dva puta godišnje provere funkcionalnost kompletnog sistema detekcije i dojave požara u svojim objektima.

Mi znamo da različiti klijenti imaju različite potrebe za podrškom zbog čega smo razvili i različite modele saradnje. Raspoloživost naših stručnih timova je 24/7 svakog dana u godini.

Zahvaljujući podršci koju pružamo kroz usluge servisa i održavanja, naši klijenti mogu spokojno da se posvete svom poslu znajući da im je omogućeno uvek nesmetano korišćenje svih funkcionalnosti sistema.