Zaštitite svoju imovinu i poslovanje od neželjenih upada i incidentnih situacija

Protivprovalni sistemi imaju veoma širok spektar primene u tehničkoj zaštiti stambenih objekata, velikih poslovnih centara i objekata specijalnih namjena, sprečavajući ulazak neovlašćenih osoba i incidentne situacije nastale usled tehničkih nedostataka u objektima.

Sveobuhvatna zaštita od najrazličitijih pretnji

Naši protivprovalni sistemi obezbjeđuju zaštitu imovine i ljudi od neovlašćenog pristupa objektu, uz pomoć mreže detektora pokreta i zvuka, ali evidentiraju i sprečavaju i druge rizične situacije, poput poplava, požara, curenja gasa i sličnih neželjenih događaja.
Sistemi su zasnovani na žičanim i bežičnim kontrolnim panelima, opremljenim ekranom i tastaturom, koji imaju dvosmernu komunikaciju sa modularnim detektorima, davačima alarma i uređajima za komunikaciju sa korisnikom, kao i za komunikaciju u realnom vremenu sa nadzornim centrom, koji funkcioniše 24 časa dnevno.

Senzori i detektori za sve lokacije i sve primene

U ponudi imamo veliki broj najrazličitijih modula: digitalne i analogne PIR senzore, dualne PIR i mikrotalasne senzore, akustične senzore za detekciju loma stakla, senzorske kontakte za prozore i vrata, detektore potresa, antimaskirajuće senzore i senzore otporne na kretanje kućnih ljubimaca, eksterne senzore otporne na sve klimatske uslove, detektore dima, vatre, gasa i poplave, kao i alarmne sirene sa alarmnim svetlom, module za ozvučenje i relejne module za aktivaciju raznih eksternih uređaja.

U zavisnosti od potreba klijenta na raspolaganju su različiti načini za komunikaciju: bežična, RS485 i IP komunikacija unutar sistema, kao i dojava putem fiksnog ili mobilnog telefona, SMS poruka, mejlova i korišćenje Interneta za komunikaciju sa korisnikom i operaterima u nadzornom centru. Po potrebi moguće je i priključenje na 24/7 nadzorni centar, sa dežurnom ekipom koja u slučaju aktiviranja alarma odmah izlazi na teren.

Poverite procenu bezbednosne situacije proverenim stručnjacima

Ključ za pravilan izbor i adekvatno dimenzionisanje protivprovalnog sistema je dobra procena bezbednosne situacije objekta koji treba zaštititi, koju treba da obavi stručno lice. Našim klijentima nudimo uslugu procene bezbednosti i konsaltinga, kao i integraciju protivprovalnog sistema sa drugim bezbednosnim sistemima koje klijent koristi.