Kroz integraciju do centralizovanog uvida u trenutno stanje svih sistema

Integracija alarmnih i drugih sistema tehničke zaštite kroz centralizaciju u jedinstveno nadzorno rešenje ubrzava vreme reakcije na incicdentnu situaciju. U isto vreme efikasnost će biti povećana a troškovi održavanja i upravljanja sistemom redukovani.

Koving pruža usluge integracije lokalnih i distribuiranih sistema tehničke zaštite pod zajedničko centralizovano nadzorno rešenje čime se postiže zajedničko upravljanje svim parametrima sigurnosti koje jedna složena organizacijska celina zahteva. Kompletan prenos informacija temelji se na objedinjavanju u zajedničku mrežu za prenos podataka koja predstavlja spoj individualnih i nezavisnih, odnosno virtuelnih mreža. Sistem je pod nadzorom osoblja u monitoring centru 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, a centralizacija obezbeđuje pravovremenu reakciju – sprečavanje krađa, zaštitu zaposlenih, sprečavanje vandalizama itd, čak i u slučaju veoma velikih i razuđenih sistema poput onih koje imaju kompanije sa više destinacija ili više stotina maloprodajnih objekata.