Pretačemo naše iskustvo u savete korisnicima kako da maksimalno iskoriste sigurnosne sisteme

Dvadeset pet godina poslovnog iskustva na polju korporativne bezebednosti nam omogućava da našim klijentima pružimo podršku kroz edukaciju.

Klijentima pomažemo da ispravno sagledaju sopstvene potrebe i što bolje iskoriste postojeće i nove sisteme.

Od efikasnosti do efektivnosti
Usluga konslatinga ima za cilj transformaciju operacione efikasnosti u efektivnost, a naše dugogodišnje iskustvo, dobra saradnja sa vendorima kao i stalna edukacija kadrova uz praćenje najsavremenijih tehnologija nam daju za pravo da kažemo da našim klijentima pružamo kompletan know-how na polju korporativne bezbednosti.

Ova usluga obuhvata savetovanje klijenata u vezi sa optimalnim iskorišćenjem postojećih i planiranjem novih resursa, optimizacijom poslovanja, korišćenjem security sistema u cilju poboljšanja operativne efektivnosti, analizom kritičnih tačaka poslovnog procesa, unapređenjem profita i identifikacijom novih tehnologija radi unapređenja poslovnih procesa. U sklopu usluga konsaltinga, Koving se bavi i izradom internih procedura i pisanih standarda koji doprinose zaštiti klijenata od krađa i gubitaka unutar kuće i poboljšanju korporativne bezbednosti kompanije.