Integracija ključnih sistema za funkcionisanje hotelskih objekata

Alati koji čine hotelske sisteme su projektovani tako da predstavljaju sveobuhvatnu cjelinu koja umnogome olakšava posao menadžera ovih objekata. Hotelski sistemi pokrivaju oblasti upravljanja smeštajnim kapacitetima, direktnim i rezervacijama preko turističkih agencija, kao i evidencije želja pojedinačnih gostiju, a u ponudi je i paket za upravljanje poreskim obavezama, obračunima prihoda iz kazina, kao i za obračun svih troškova koje gost napravi.

Podaci za lakše upravljanje i bolju komunikaciju

Svi hotelski sistemi su integrisani u centralni informacioni sistem (CIS) koji sistematizuje podatke o svakom gostu (lični podaci, vrsta smeštaja, potrošačke sklonosti…). Ovi podaci omogućavaju efikasno upravljanje hotelom, kao i direktan kontakt sa potencijalnim gostima uz uštedu troškova posrednika. Veoma važan dio sistema je portal za rezervaciju smeštaja preko interneta, jer se na taj način maksimalno koriste sopstveni kapaciteti i poboljšava direktna komunikacija sa klijentima.

Alat za analizu poslovanja

Da bi menadžment imao potpuni uvid u poslovanje hotela koji vodi, na raspolaganju mu je čitav spektar sofisticiranih alata za analizu i planiranje, koji omogućavaju donošenje važnih poslovnih odluka i usvajanje kratkoročnih i dugoročnih planova. Tako se za ocenu poslovnih performansi koriste pokazatelji uspeha, kao što su Prosječan prihod po sobi (RevPAR) i Prosječan prihod po gostu (RevPAC), a svi ovi podaci čine jedinstvenu bazu podataka i izveštaja koji će olakšati donošenje adekvatnih poslovnih odluka.

I interni i eksterni sistemi mogu biti integrisani u jednu cjelinu i na taj način osnaženi. Tehnologija koju Sat Experts primjenjuje omogućava upravljanje različitim platformama, bazama podataka i korisničkim aplikacijama. Ovakav sistem može sadržati i do 400 uređaja, a obezbeđeni su i podrška, obuka zaposlenih i sve ostale naše usluge koje mogu pomoći kod izgradnje kvalitetnog hotelskog sistema.