Jednostavan način za povećanje efikasnosti poslovanja

Sistemi za evidenciju radnog vremena služe da bi poslodavci i menadžeri imali kontrolu nad dolascima i odlascima zaposlenih, izlascima u toku radnog vremena, evidenciji prekovremenih sati itd, a sve u cilju uspostavljanja bolje radne discipline, poboljšanja efikasnosti poslovanja i automatizacije obračuna zarada zaposlenih.

Jednostavan sistem za sprečavanje zloupotreba

Poslodavci koriste sisteme za evidenciju radnog vremena kako bi imali precizan uvid u kašnjenja na posao i duža odsustvovanja zaposlenih u toku radnog vremena, i tako sprečili zloupotrebe, pre svega u domenu manipulacija obračuna broja prekovremenih radnih sati, ali i dobili pregled efikasnosti pojedinačnih zaposlenih tokom zvaničnog radnog vremena.

Precizni podaci za bolju organizaciju poslovanja

Ovi sistemi pružaju i statističke podatke o vremenu provedenom na radnom mestu, sastancima, pauzama i odsustvima, koji se mogu iskoristiti kako bi se prepoznale i uklonile manjkavosti u organizaciji posla i poboljšali poslovni procesi, čime bi se povećao učinak i profit kompanije. Od evidencije radnog vremena koristi imaju i poslodavci i zaposleni, jer sistem obezbeđuje uvek pouzdane i fer podatke, na osnovu kojih se obračunavaju primanja zaposlenih.

U zavisnosti od vaših potreba možemo da vam ponudimo više različitih rešenja za evidenciju radnog vremena, sa više vrsta beskontaktnih i kontaknih terminala, od najmanjih sa tastaturom do onih sa velikim ekranima osetljivim na dodir. Oni mogu biti zasnovani na identifikaciji putem RFID tagova, karticama sa magnetnom trakom, ali i biometrijskim čitačima otisaka prstiju i kombinovanim terminalima koji koriste više tipova identifikacije.

Pored terminala nudimo vam i softversku podršku u vidu Time and Attendance softverskih rešenja, u kojima se obavlja kompletna analitika rada zaposlenih, obračuna plata, odsustva, dolazaka na posao i odlazaka sa posla, bolovanja itd.